Przedsiębiorcy, których firmy dzisiaj doskonale prosperują sami wiedza, jak wiele wysiłku kosztowało ich wprowadzenie ich w ruch przynoszący zyski. Nie zawsze jest jednak tak, jakbyśmy zakładali czy chcieli, często rewelacyjne pomysły przepadają ze względu na brak finansów potrzebnych na rozkręcenie danego przedsięwzięcia. Nie wszystko jest jednak stracone, ponieważ dobre pomysły są nagradzane; nagradzane często są również pomysły nieco oklepane, ale mające szansę na powodzenie czy dające możliwość rozwoju danej osobie, która o takie dofinansowanie zabiega.

Z czym się je dotacje?

Dotacje są bezzwrotną pomocą finansowa udzielaną najczęściej przez państwo lub podmioty mające taką możliwość nie tylko podmiotom gospodarczym, ale również różnego rodzaju organizacjom czy fundacjom. W Polsce można starać się o przyznanie dotacji z budżetu państwa bądź o dotacje unijne, po które szczególnie chętnie sięgano i które do dzisiaj są najbardziej popularnymi. Podmiot, który dysponuje środkami finansowymi określa konkretne warunki, po spełnieniu których można mieć nadzieję na przyznanie dofinansowania. Często zdobycie wszystkich dokumentów oraz pism wymaganych do spełnienia warunków jest kłopotliwe i zwłaszcza laikom, wstępującym dopiero do świata biznesu, przysparzają sporo problemów. W przypadku tego typu kłopotów również może pomóc przedstawiciel consultingu finansowego, gdyż pomoc związana z pozyskiwaniem dotacji również leży w zakresie ich kompetencji.

Klasyfikacja dotacji

Ciekawa propozycją naszego państwa jest dotacja celowa, nie wymagająca zwrotu w przypadku, kiedy działalność jednak nie sprawdzi się w realnym, trudnym dla wielu przedsiębiorców, świecie. Jak sama nazwa wskazuje, dotacje przyznawane są na określane cele; dotacje te pochodzą z budżetu państwa i mają służyć w jakiś określony sposób poprawieniu funkcjonowania państwa. Tgo typu dotacja, jako, że jej źródłem jest budżet państwa, posiada specyficzny i raczej niełatwy system rozliczania. Najczęściej dofinansowanie tego typu dotyczy pomocy przy inwestycjach państwowych zakładów, wspomożeniu badań naukowych uczelni wyższych czy wsparciu finansowemu inicjatyw podjętych przez samorządy.