Leasing, którego nazwa wywodzi się z języka angielskiego, jest formą wypożyczenia danego przedmiotu do czasu jego wykupienia po jasno sprecyzowanym w umowie leasingowej okresie. W przypadku samochodów właścicielem pozostaje leasingodawca i to właśnie on figuruje w dowodzie rejestracyjnym. Ujmując w dużym uproszczeniu leasing polega na tym, że leasingodawca, nazywany inaczej też finansującym, przekazuje drugiej stronie, czyli korzystającemu, nazywanemu również leasingobiorcą, możliwość, a w zasadzie prawo do korzystania z konkretnego przedmiotu, który jest obiektem leasingu, po uiszczeniu umówionej opłaty w postaci comiesięcznej raty.

Dlaczego przedsiębiorcy korzystają z leasingów

Oczywistym wydaje się, że wybierane są zawsze te opcje, które są najkorzystniejsze dla właścicieli firm i które są w stanie przynieść maksymalnie duże profity. W przypadku leasingu przedsiębiorcy decydują się na niego przede wszystkim ze względu na możliwość rozliczenia podatku VAT od leasingowanego przedmiotu, również obciążenia podatkowe są w ten sposób optymalizowane, a zaangażowanie kapitału pochodzącego z firmy jest w tym przypadku wprost minimalne. W każdym przypadku korzyść jest widoczna dla przedsiębiorcy, mimo iż rata leasingu zawiera samą wartość kapitałowa przedmiotu oraz część odsetkowa, będącą wynagrodzeniem dla strony finansującej, na tym bowiem polega z kolei zysk drugiej ze stron.

Leasing przeznaczony dla firm

Każdy leasing można podzielić ze względu na ilość stron, które biorą udział w całej transakcji i ze względu na ten fakt można wyróżnić leasing bezpośredni, który najczęściej zawierany jest bezpośrednio miedzy producentem a właściwym użytkownikiem danego przedmiotu; możemy wyróżnić również leasing pośredni, w którym bierze udział jeszcze jedna ze stron, na przykład firma leasingowa, zapewniająca świadczenie swoich usług. Najczęściej spotykanym leasingiem jest leasing operacyjny, inaczej nazywany również usługowym, który zwykle wynosi mniej niż czas, kiedy przedmiot leasingu mógłby się zużyć. Tego typu umowa polega na przekazaniu pewnego dobra inwestycyjnego w użytkowanie przez określony umową czas w zamian za regulowanie comiesięcznych rat, będących jednocześnie dla właściciela firmy kosztem uzyskania przychodów. Dwiema innymi, nie mniej popularnymi formami leasingu jest leasing kapitałowy, czyli finansowy oraz leasing zwrotny, będący bardzo swoistą i ciekawa formą finansowania, gdzie firma, jeżeli nie posiada gotówki, ale posiada liczne środki trwałe, może część ich oddać w użytkowanie leasingodawcy i w ten sposób opłacić wynajmowanie potrzebnego przedmiotu.