Jedną ze specjalności naszej firmy jest doradztwo w zakresie poszukiwania najlepszych ofert kredytowych oraz dopinania wszelkich formalności związanych z jego otrzymaniem. W zasadzie więc nasza wiedza na temat kredytu nie jest potrzebna, jednak dla spokoju własnego sumienia dobrze jest przyswoić sobie kilka informacji na jego temat. Przede wszystkim w zależności od tego, jaki kredyt wybraliśmy jako najkorzystniejszą dla siebie opcję, właścicielami nabytego przedmiotu możemy być nawet już od samego początku, w przeciwieństwie do leasingu, w którym właścicielem stajemy się dopiero po wykupieniu przedmiotu na własność po upływie określonego czasu.

Rodzaje kredytów

Firmy mają zwykle więcej możliwości oraz opcji finansowania potrzebnych dla swojej działalności sprzętów, przedmiotów czy usług niż klienci indywidualni. Wśród kredytów można wyróżnić kilka ich rodzajów, takich jak: kredyt hipoteczny, będący raczej kredytem budowlano-hipotecznym; kredyt inwestycyjny, przeznaczony na zrealizowanie konkretnego przedsięwzięcia; kredyt konsumpcyjny, udzielany na konkretne, indywidualne potrzeby; kredyt towarowy, przydatny w przypadku współpracy z niewypłacalnymi kontrahentami oraz kredyt społeczny, będący próbą zmiany emisji pieniądza i jego zależności od banku.

Kredyty przeznaczone stricte dla podmiotów gospodarczych

Wśród wyszczególnionych podziałów zawsze odnaleźć można te, które przyporządkowane są odpowiednim jednostkom; niektóre będą dotyczyły i będą możliwe do zrealizowania jedynie przez osoby fizyczne, inne będą dla podmiotów gospodarczych. Ci ostatni mają możliwość skorzystania z kredytu obrotowego, mogącego występować w formie kredytu w rachunku bieżącym lub kredytu w rachunku kredytowym. W przypadku kredytu w rachunku kredytowym istnieje możliwość uzyskania finansów na konkretny cel bądź wykorzystania go do spłacenia bieżących zobowiązań; może on także przybrać formę odnawialnej lub nieodnawialnej linii kredytowej, bardzo popularnej dzisiaj. Innym rodzajem kredytu, o jakim warto w tym miejscu wspomnieć, jest kredyt sezonowy, funkcjonujący w przypadku przedsiębiorstw o sezonowym zakresie działalności, a także kredyt inwestycyjny, otrzymywany w celu osiągnięcia konkretnego efektu.

Co w tym wszystkim robi consulting?

Firma consultingowa jest w stanie znaleźć najlepsze możliwe rozwiązania i robi to zawsze po dogłębnym zapoznaniu się z historią danej firmy, jej aspiracjami  oraz dążeniami. Dzięki kilku fachowym poradom wiele firm zwielokrotniło swoje dochody.